dijous, 29 de desembre de 2016

Mercenaris!


Atès que el mot “mercenari” té connotacions negatives,  faré una nova definició del terme en relació als professionals dels arxius que presten els seus serveis com a autònoms :  Un mercenari -arxiver és una persona, home o dona,  que lluita per mantenir la seva vàlua professional i la professió que realment estima, que no és una altra que fer d’arxiver-gestor documental. Treballa, això sí, per un salari, normalment quasi irrisori, a diferència dels companys assalariats (que amb més o menys fortuna que ells, com a mínim tenen uns ingressos garantits durant un temps concret), la única vinculació que manté amb l’organització que el contracta és la seva reputació com a professional, i és per aquesta i per la seva estimada professió per  les quals  lluita. A l’igual que a la guerra, els mercenaris-arxivers  no formen part de l’organització que els contracta, sinó que la seva presència està justificada per a dur  a terme una determinada tasca per un temps limitat.
El mercenari-arxiver ha d’avançar de la seva escassa guardiola els diners que li demana l’Estat per satisfer  l’impost de valor afegit (IVA), esperant  que aquell qui paga, ho faci el més aviat possible, a poder ser en menys de 30 dies (cosa poc probable, per cert).  I després ha  de procurar trobar una altra guerra on prestar els seus serveis com a mercenari dels arxius, amb l’esperança, o no, de que potser algun dia trobarà un lloc on descansar, deixar la motxilla carregada de les pedres de persona assalariada per compte propi, i passar a ser una persona professional d’àmplia experiència treballant com a un assalariat de debò  en un arxiu.
Al mercenari-arxiver no li sol agradar la precarietat del món on viu, ni valora, tant com pot semblar, la seva presumpta llibertat. Ho deixaria tot, menys la seva professió, per un lloc estable on pogués desenvolupar els seus coneixements i ser feliç, com un servidor al servei de la ciutadania.
El mercenari-arxiver és company i amic dels seus companys, mercenaris o no, i presta els seus serveis amb diligència, efectivitat  i compromís.
Per aquesta raó no anomeneu mai a un arxiver autònom com a mercenari, perquè exerceixen la seva professió allà on poden i com petits quixots se les tenen amb molins, sovint invisibles, que tots vosaltres ja coneixeu.

Cap arxiu sense arxiver, cap arxiver sense arxiu. Feliç 2017!